TrailerTec Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zwiększenie konkurencyjności spółki TrailerTec poprzez dywersyfikacje przedsiębiorstwa i wprowadzenie do oferty innowacyjnych wózków typu Dolly.” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódziwa Łódzkiego

na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 2.3.1

Głównym i nadrzędnym celem niniejszego projektu jest rozpoczęcie działalności firmy TrailerTec w branży produkcyjnej wózków Dolly poprzez wprowadzenie na rynek w ofercie przedsiębiorstwa nowoczesnego i innowacyjnego wózka typu Dolly, znacznie wyróżniającego się na rynku swoimi funkcjonalnościami.


Wartość projektu: 1 352 139, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 879 440,00 zł


Projekt realizowany w okresie 01.02.2023 – 31.12.2023


Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od – Daniel Staniucha, nr tel. 43 822 85 37,

e‑mail: biuro@trailer-tec.pl