trailer-tec

CF-ECO HI

​Szczególnie do ciężkiej pracy!

CF-ECO HI (High Impact) jest skonstruowana do transportu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, piasku, żwiru, szkła, żużlu i pni drzewnych. W skrócie: najwyższy stopień odporności na zużycie.
CF-ECO HI jest wyposażona w specjalną podłogę. Panele podłogowe są zbudowane z aluminiowego podkładu, na który nałożona jest warstwa ścieralna ze stali Hardox zapewniająca wysoką odporność na ścieranie.
Podsumowując, CF-ECO HI oferuje przewoźnikowi materiałów budowlanych i ciężkich odpadów znaczne rozszerzenie możliwości zastosowania ruchomej podłogi.
CF-ECO HI jest także dostarczana w wersji semi-leak, czyli ze zbiornikiem odciekowym.